De muziekkapel Prad werd in 1866 opgericht en telt momenteel 45 actieve leden, van wie 20 vrouwen en 25 mannen.
Het muzikale hoogtepunt van het jaar van de muziekkapel Prad is het inmiddels traditie geworden voorjaarsconcert. Bovendien worden de hele zomer door verschillende concerten georganiseerd.
Dankzij de extra inspanningen van de muziekkapel kon in 2002 een jeugdkapel worden opgericht, waarin jonge muzikanten ervaring kunnen opdoen om later te kunnen doorschuiven naar de muziekkapel.