“Oh Reim, Reim, wem soll dia Scheib’ sein?” Dat is het traditionele “Vinschger” rijmpje dat hoort bij het archaïsche ritueel van het Scheibenschlagen (het weggooien van brandende houten schijven). In de vakantieregio Schlanders en Laas, en in de rest van Vinschgau, zijn vele ‘heidense’ gebruiken in het christendom geïntegreerd, waardoor ze tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven.

Zo vindt rond de eerste vastenzondag tussen Vetzan en Mals het eerder genoemde Scheibenschlagen plaats. Hierbij wordt de winter verdreven en worden de liefde en de vruchtbaarheid op symbolische wijze opgeroepen in een vuur-ritueel. Kinderen en volwassenen houden zwepen in hun handen waarop ronde of vierkante houten schijven zijn geplaatst. Deze schijven zijn in een vreugdevuur gelegd tot ze roodgloeiend zijn. Dan worden ze met een speciale techniek in het dal geworpen, onder begeleiding van rituele spreuken en goede wensen, vooral voor de geliefden. Er wordt gezegd dat hoe verder de schijf vliegt, hoe meer geluk hij de geliefden zal brengen.